Uwaga konkursowicze!!!

Komisja III wojewódzkiego konkursu pieśni i piosenki patriotycznej ,, Nasza Radość i Duma” w składzie:

Przewodniczący: Kamil Chałupnik
Członkowie: Agnieszka Battelli
Małgorzata Bosek
Krzysztof Wielkopolan
Paweł Zapart
Norbert ,,Smoła” Smoliński

przeprasza Magdalenę Chomątek za błąd i nie umieszczenie jej nazwiska na liście Laureatów zakwalifikowanych do koncertu w dniu 8 stycznia 2024 roku w Teatrze Muzycznym w Łodzi.

Wszyscy laureaci nagród i wyróżnień, oraz wyróżnień specjalnych proszeni są o wzięcie udziału we wspólnym śpiewaniu utworu ,, Białe róże”. Obowiązujący tekst i podkład mp3 były wysyłane w zawiadomieniach na adresy e-mail podane w zgłoszeniach. Także była załączona agenda na dzień 8 stycznia 2024r. (Jeżeli ktoś potrzebuje te materiały prosimy o kontakt na adres podany poniżej)

Następujących wykonawców komisja zaprasza do występów solowych podczas koncertu. Wymienione osoby prosimy o kontakt z Agnieszką Battelli – reżyserem koncertu na adres a.battelli@srzednicki.org w celu ustalenia warunków technicznych prób i występów.

Każdy z uczestników śpiewa po jednym utworze wybranym przez komisję.

Adamczewska Zuzanna
Chomątek Magdalena
Grzegorczyk Błażej
Holwek Julia
Karol Drechna
Kruszyńska Nela
Kurowska Zofia
Lewandowska Helena
Meinhard Marta
Papuzińska Roksana
Pawlak Wiktoria
Pawlikowska Julia
Rzepecka Aleksandra
Sęk Julia
Wieczorek Lena
Zając Alicja
Chór kameralny ,, Lubimy śpiewać”
Zespół Musical Souls
Zespół Tuzinki

Powodzenia! Czekamy na kontakt.
Agnieszka Battelli.

Regulamin III Wojewódzkiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Nasza radość i duma” z okazji 82. rocznicy utworzenia Armii Krajowej

 1. PATRONAT HONOROWY

Organizatorzy zwrócili się o objęcie  do

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  prof.  Piotra Glińskiego,

Pana Grzegorza Schreibera, Marszałka Województwa Łódzkiego,

Łódzkiego Kuratora Oświaty Organizatorzy złożyli  wnioski

Pana Karola Młynarczyka Wojewody Łódzkiego

Pana Mateusza Koteckiego p.o. Dyrektora Łódzkiego Oddziału IPN.

Światowego Związku Żołnierzy AK

 1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Fundacja imienia Stanisława Pomian-Srzednickiego

Stowarzyszenie „Słowo i muzyka u Jezuitów”

Partnerzy:

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa  Łódzkiego w Łodzi

Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi.

Środowisko WILNO-NOWOGRÓDEK Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

 1. PATRONAT MEDIALNY

Stowarzyszenie Retsat

 1. GŁÓWNE CELE KONKURSU
 • wsparcie i promocja uzdolnionych muzycznie młodych wykonawców i umożliwienie im prezentacji umiejętności artystycznych na profesjonalnej scenie (koncert finałowy);
 • wsparcie w kształtowaniu tradycji śpiewu pieśni i piosenek patriotycznych, jako elementu
 • wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży;
 • przywrócenie w zbiorowej pamięci i popularyzacja polskich piosenek i pieśni
 • patriotycznych;
 • promocja własnej twórczości poświęconej tematyce Ojczyźnianej;
 • pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju;
 • upowszechnienie informacji o 82 rocznicy powstania Armii Krajowej.
 1. KATEGORIE

Kategoria  I –    szkoła podstawowa klasy    II – V                  soliści

kategoria   II –   szkoła podstawowa klasy    V – VIII             soliści

kategoria   III – szkoła ponadpodstawowa                               soliści

kategoria   IV – szkoła podstawowa klasy    II – V                  zespoły

kategoria   V –   szkoła podstawowa klasy V – VIII                 zespoły

kategoria   VI – szkoła ponadpodstawowa                               zespoły

kategoria   VII –          szkoła podstawowa                                 chóry

kategoria   VIII –        szkoła ponadpodstawowa                     chóry

 1. ETAPY

Konkurs piosenki i pieśni patriotycznej jest jednoetapowy. Zakończenie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się  8 stycznia 2024 podczas koncertu laureatów na scenie
Teatru Muzycznego w Łodzi.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, średnich i placówek oświatowych Łodzi i województwa łódzkiego

ETAP I ON-LINE

 • warunkiem udziału jest zgłoszenie solisty / zespołu poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na stronie 80AK.pl w terminie do 30.11.2023r
  lub wysłanie emailem na adres: konkurs82AK@srzednicki.org lub a.battelli@srzednicki.org
 • dołączenie do zgłoszenia nagrań trzech utworów w formacie mp3 najlepiej
  o zróżnicowanym charakterze.
 • przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów Konkursu.
 • W konkursie nie mogą brać udziału laureaci Grand Prix poprzednich konkursów

WYMAGANIA DOTYCZĄCE NAGRANIA KONKURSOWEGO:

 • Plik mp3 w nazwie musi zawierać tytuł utworu i wykonawcę/ów.
 • Plik nie może być montowany
 • Nagranie nie może być realizowane w pomieszczeniach o dużym pogłosie np. sala gimnastyczna , korytarz, kościół itp.

KONCERT FINAŁOWY

 • Lista osób/zespołów zakwalifikowanych do koncertu finałowego zostanie opublikowana na stronie w dniu 20 grudnia 2023 r.
 • Utwory mogą być wykonywane z akompaniamentem „na żywo”
  lub z podkładem muzycznym zawierającym wyłącznie partie instrumentalną;
 • Organizator zapewnia na scenie instrument klawiszowy ( pianino cyfrowe) oraz obsługę akustyka.
 • Podkłady muzyczne powinny mieć format wav lub mp3
 • Organizator decyduje o wyborze utworu do wykonania podczas koncertu finałowego.
 • Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w Teatrze Muzycznym w Łodzi w dniu 8 stycznia 2023 roku.
 • Laureaci są zobowiązani do uczestnictwa w Koncercie Laureatów.
 1. JURY

Uczestników konkursu oceniać będzie Jury zaproszone przez organizatora z pośród pedagogów, muzyków, aktorów, piosenkarzy, przedstawicieli organizatora, sponsorów

Jury brało będzie pod uwagę następujące kryteria:

 • dobór repertuaru do wieku i umiejętności,
 • intonację,
 • walory głosowe,
 • własną interpretację utworu,
 • muzykalność, indywidualność artystyczną
 • ogólny wyraz artystyczny

Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

 1. NAGRODY:
 • każdy uczestnik Konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa w każdej kategorii
 • Jury może przyznać I, II, III miejsca oraz wyróżnienia
 • Jury ma możliwość przyznania „Grand Prix” Konkursu;
 • Jury ma możliwość dowolnego podziału nagród
 • Jury ma możliwość przeniesienia nagród pomiędzy kategoriami
 • Nagrody są przewidziane w formie finansowej i rzeczowej.  

9 . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty podróży oraz koszty ubezpieczenia;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań Konkursowych, wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w celach promocyjnych w radiu, telewizji, Internecie  i prasie;
 • Zgłoszenie uczestnictwa do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu
 • Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator;
 • W sprawach spornych dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzygał będzie ostatecznie organizator;
 • W przypadku naruszenia przez uczestnika zasad regulaminu konkursu, organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika;
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie i programie konkursu.

Formularz  zgłoszeniowy wraz z nagraniami zgodnie z pkt. 6 regulaminu należy przesłać na jeden z adresów podanych na stronie

www.80AK.pl

lub wysłanie emailem na adres:

konkurs82AK@srzednicki.org  lub a.battelli@srzednicki.org

w terminie do 4.12.2023r.

Prosimy o przesyłanie razem nagrań i formularza zgłoszeniowego

Formularz zgłoszeniowy

do III Wojewódzkiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej

„Nasza radość i duma” z okazji  82 rocznicy utworzenia Armii Krajowej powinien zawierać

 

 1. Nazwisko i imię uczestnika;
 2. Dane opiekuna (nazwisko i imię- rodzic, nauczyciel, instruktor)
  w konkursie “Nasza Radości i Duma”.
 3. Telefon do kontaktu.
 4. E-mail do kontaktu.
 5. Dane placówki (szkoła, placówki oświatowe i inne).
 6. Kategoria ( soliści wg wieku, zespoły, chóru) zgodnie z pkt. 5 reg.
 7. Dane wykonawców:
  1. Skład zespołów
  2. Dane osoby prowadzącej zespół lub chór
  3. W przypadku występowania solistów z akompaniatorem lub zespołem dane wszystkich osób- nazwisko i imię
 8. Dane wykonywanych trzech utworów
  1. Utwór pierwszy
   1. Tytuł utworu
   2. Autor tekstu
   3. Autor muzyki
  2. Utwór drugi
   1. Tytuł utworu
   2. Autor tekstu
   3. Autor muzyki
  3. Utwór trzeci
   1. Tytuł utworu
   2. Autor tekstu
   3. Autor muzyki