Ze względu na duże zainteresowanie zgłoszeniami do konkursu,
prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres e-mail