Imię i nazwisko opiekuna merytorycznego, a także kontakt telefoniczny, mailowy, facebook itp.
Nazwa / adres / kontakt / imię i nazwisko, stanowisko osoby zarządzającej instytucją
Proszę podać listę wykonawców i nazwę w przypadku zespołu chóru albo jedno imię i nazwisko w przypadku solisty.
Podaj tytuł pierwszego wykonywanego utworu i link Youtube do niego. Podaj tytuł drugiego wykonywanego utworu i link Youtube do niego. Pojedynczy film konkursowy musi być nakręcony poziomo, w postaci jednego ujęcia bez montażu audio-video, czy jakiejkolwiek post-produkcji;
Wzór zgód można pobrać ze strony https://80ak.pl/nasza_zgody

Ze względu na duże zainteresowanie zgłoszeniami do konkursu,
prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres e-mail