Konkurs Pinezka AK 2021

imięNazwiskoSzkołauczestnikzgłoszonych pinezekwynik
DawidWilkSzkoła Podstawowa im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowiedawidwilk48nagroda gotowa do dostarczenia
MarcinBrzezowskiZSP 5 w Piotrkowie TrybunalskimMarcin B38nagroda gotowa do dostarczenia
KrystianStefaniakZespół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego nr 1 w ŁęczycyGigaPinezka34nagroda gotowa do dostarczenia
AnnaSobczyńskaZespół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego nr 1 w Łęczycyzsp1 oddaje23nagroda gotowa do dostarczenia
FranciszekPiekutowskiSzkoła Podstawowa im. Juliana Bartoszewicza w ŻarnowieFranek P.11upominek gotowy do dostarczenia
JolantaJasińskaZespół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego nr 1 w Łęczycyabc9upominek gotowy do dostarczenia
bez inieniabez nazwiskabez afiliacjianwolborz.sp1058upominek gotowy do dostarczenia
KacperSawkaPubliczna Szkoła Podstawowa im. Jarosława Dąbrowskiego w Krzętowiekacpersawka2upominek gotowy do dostarczenia

Nagroda specjalna losowana GARMIN ETREX 22X – wylosowano –  Anna Sobczyńska


 


REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „Pinezka AK”

§ 1 Organizator Konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Społeczny Komitet Obchodów 80. Rocznicy Utworzenia Armii Krajowej, o którym mowa na stronie www.80ak.pl (dalej „Organizator”)
 2. Współorganizatorem są Okręg Łódź Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Fundacja im Stanisława Pomian Srzednickiego.

§ 2 Adresat konkursu

Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do uczniów szkół podstawowych klas VI-VIII i ponadpodstawowych (w tym ponadgimnazjalnych) z obszaru województwa łódzkiego, a także do ogółu społeczeństwa bez możliwości zdobywania nagród.

§ 3 Cele konkursu

 1. Promowanie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu;
 2. Kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, uczestnikami Polskiego Państwa Podziemnego jego historią i tradycjami.
 3. Kształtowanie świadomości narodowej;
 4. Propagowanie dbałości o Miejsca Pamięci Narodowej;
 5. Kształtowanie chęci zdobywania wiedzy o lokalnych bohaterach okresu okupacji hitlerowskiej;
 6. Rozwijanie chęci poszukiwań terenowych w małej ojczyźnie;
 7. Wzbudzanie zainteresowania poznawaniem dorobku kulturalnego naszej ojczyzny;

§ 4 Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie metryczki miejsca związanego z Polskim Państwem Podziemnym (dalej „Pinezka”). Pinezka opisuje pomnik, grób/mogiłę, tablicę pamiątkową oraz miejsce, na którym nie ma widocznych oznaczeń, jednakże związane z Polskim Państwem Podziemnym.
  Pinezka składa się z:
  -autorskiego opisu zawierającego też tekst umieszczone na tablicy,
  -punktu na mapie,
  -przypisania do kategorii,
  -zdjęcia wykonanego samodzielnie przez uczestnika.
 2. Uczestnik udziela praw wykorzystania opisu i zdjęcia w ramach konkursu i inicjatyw pokonkursowych.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość pinezek.
 4. Pinezkę należy wgrać na stronie po zalogowaniu.
 5. Punktacja pinezek z obszaru województwa łódzkiego wygląda następująco: – 10pkt za pierwszą unikalną prawidłowo zgłoszoną pinezkę;
  – 4pkt za drugą i następną unikalną prawidłowo zgłoszoną pinezkę;
  – 2pkt za pinezkę zgłoszoną w odległości mniejszej niz 100m od innych zgłoszonych przez siebie pinezek;
  – 4pkt za merytoryczną weryfikację cudzej pinezki – korekta nazwy; korekta opisu; korekta miejsca;
  – 1pkt za pinezkę unikalną wybrakowaną;
  – 1pkt za pinezkę będącą zdublowaniem pinezki zgłoszonej wcześniej przez innego użytkownika;
  – 0pkt za pinezkę będącą zdublowaniem własnej pinezki.
 6. Punkty są naliczenie ręcznie na ogół w ciągu tygodnia po zgłoszeniu, pinezki i punkty mogą być korygowane merytorycznie do dnia 30 stycznia 2022 r. (zrezygnowano ze żmudnego naliczania punktów – losowanie na podstawie algorytmu: [ilość pinezek]+2 prawa ciągnienia w losowaniu)
 7. Lista pinezek zgłoszonych jest publikowana na bieżąco na stronie 80ak.pl;
 8. Uczestnicy mogą łączyć się w zespoły lokalne maksymalnie 6-osobowe do ostatniego dnia konkursu — przewidziana jest nagroda zespołowa.

§ 5 Czas trwania konkursu

 1. Pinezki konkursowe należy nadesłać do 15 stycznia 2022 r.
 2. Pinezki nadesłane po terminie są mile widziane, ale nie będę kwalifikowane do konkursu.

§ 6 Kategorie i nagrody

 1. Organizatorzy przewidują nagrodzenie uczestników z w trzech kategoriach: – Nagrody rzeczowe za największą ilość punktów; – Nagroda rzeczowa za najciekawszą pinezkę; – Nagroda nierzeczowa  dla uczestników zwycięskiego zespołu lokalnego.
 2. Wśród wszystkich uczestników konkursu rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe. 1pkt to jedno szansa w losowaniu. W przypadku wylosowania nagrody dalsze szanse w losowaniu są zmniejszane.
 3. Uczestnicy konkursu  otrzymają dyplomy w formie kolorowego pliku *.pdf do samodzielnego wydrukowania.
 4. Nagrody rzeczowe będą wręczane na ceremonii w dniu 14 lutego 2022 r.
 5. Nagrody nieodebrane w tym dniu będzie można odebrać pod adresem  Łódź, ul. Namiotowa 43 do dnia 14 marca 2022 r.
 6. Nagroda nierzeczowa będzie omówiona ze zwycięskim zespołem.

§ 7 Komisja Konkursowa

 1.  Organizator konkursu powołuje Komisję Konkursową.
 2.  Komisja Konkursowa kontroluje prawidłowość przebiegu konkursu oraz punktuje pinezki.
 3.  Komisja Konkursowa dokonuje oceny zgłoszonych pinezek oraz przyznaje nagrodę za najciekawszą pinezkę.
 4.  Laureaci konkursu zostaną powiadomieni e-mailem, na adres podany w formularzu rejestracyjnym.
 5.  Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 8 Postanowienia Końcowe

 1. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
 2. Regulamin może ulec zmianie. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna na stronie https://80ak.pl/pinezka-ak/

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.