Komisja II Wojewódzkiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej “Nasza radość i duma” z okazji 81 rocznicy utworzenia Armii Krajowej przydzieliła następujące ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego następujące nagrody specjalne dla:

Grand Prix      Zespół wokalny ,,Sikorki’’
Profesjonalna sesja nagraniowa w  studio nagrań połączona z sesją fotograficzną i umieszczenie zmontowanego profesjonalnie materiału na kanale YouTube.

Kat. I- Miejsce I       Wiktoria Pawlak
Profesjonalna sesja nagraniowa w  studio nagrań połączona z indywidualną aranżacją muzyczną oraz umieszczenie zmontowanego profesjonalnie materiału na kanale YouTube.

Kat. II – Miejsce I    Dawid Wilk
Profesjonalna sesja nagraniowa w  studio nagrań oraz umieszczenie zmontowanego profesjonalnie materiału na kanale YouTube.

Kat. III – Miejsce I  Zofia Kurowska
Profesjonalna sesja nagraniowa w  studio nagrań połączona z indywidualną aranżacją muzyczną oraz umieszczenie zmontowanego profesjonalnie materiału na kanale YouTube.

Kat. VI – Miejsce I  Chór ,,Bravo’’ – SP nr 34 w Łodzi
Profesjonalna wyjazdowa sesja nagraniowa w  studio nagrań oraz umieszczenie zmontowanego profesjonalnie materiału na kanale YouTube.

Z przyjemnością informujemy, że Jury postanowiło zakwalifikować do koncertu laureatów w dniu 9 stycznia 2023 roku,
II Wojewódzkiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Nasza radość i duma”
z okazji 81 rocznicy utworzenia Armii Krajowej następujących uczestników:

Soliści (alfabetycznie)

 1. Adamczewska Zuzanna
 2. Andrysiewicz Natalia
 3. Bara Agata            
 4. Chomątek Magdalena     
 5. Cybulska Bianka            
 6. Frączek Kornelia  
 7. Hamerska Matylda
 8. Kaszuba Kamila
 9. Kruk Martyna
 10. Kurowska Zofia
 11. Lewandowska Helena
 12. Mazur Inez   
 13. Orankiewicz Małgorzata  
 14. Pawlak Wiktoria
 15. Sęk Julia
 16. Wieczorek Lena
 17. Wilk Dawid           
 18. Wiśniewska Weronika

Zespoły

 1. Zespół: Zespół Wokalny Tuzinki
 2. Zespół: Zespół Sikorki  
 3. Zespół: Lena I Zuzanna Pers     
 4. Zespół: Wiktoria I Gabriela Grębosz               
 5. Zespół: Natalia Cybulska, Wojciech Bęben, Milena Łakoma             
 6. Zespół: Sebastian Gomułka i Ryszard Leśkiewicz                 
 7. Zespół: Kacper Kardasiński • Kacper Gorzeń• Jakub Karewicz Lena Łapińska• Mikołaj Kręgiel• Piotr Majewski• Zuzanna Majewska • Marcel Lisowski• Wiktor Owczarek • Jakub Kościański • Daniel Kościański • Fabian Kościański • Jakub Wzorek • Miłosz Wójtowicz• Wiktoria Wójtowicz• Maksymilian Kuźnicki• Jakub Wybodeł• Kacper Figa• Jan Zawiślak• Juliusz Olejnik • Hubert Kłosowicz• Adam Stępień• Wiktoria Stolf
Chór Brawo

Gratulujemy!

Życzymy Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.

Organizatorzy skontaktują się z Państwem w dniach 3 i 4 stycznia 2023 roku w celu ustalenia szczegółów.

Regulamin II Wojewódzkiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej

„Nasza radość i duma” z okazji 81 rocznicy utworzenia Armii Krajowej

 1. Patronat honorowy nad konkursem objął Łódzki Kurator Oświaty Organizatorzy złożyli wnioski o objęcie patronatem honorowym do: Wiceprezesa Rady Ministrów Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof.  Piotra Glińskiego, Pana Grzegorza Schreibera Marszałka Województwa Łódzkiego, Pana Tobiasza Bocheńskiego Wojewodę Łódzkiego
  , Pana Dariusza Roguta Dyrektora Łódzkiego Oddziału IPN.
 2. Organizator konkursu:

Fundacja imienia Stanisława Pomian-Srzednickiego

Stowarzyszenie „Słowo i muzyka u Jezuitów”

Partnerzy:

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa  Łódzkiego w Łodzi

Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi.

 1. Patronat medialny
 1. Główne cele konkursu
 • wsparcie i promocja uzdolnionych muzycznie młodych wykonawców i umożliwienie im prezentacji umiejętności artystycznych na profesjonalnej scenie (koncert finałowy);
 • wsparcie w kształtowaniu tradycji śpiewu pieśni i piosenek patriotycznych, jako elementu
 • wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży;
 • przywrócenie w zbiorowej pamięci i popularyzacja polskich  piosenek i pieśni
 • patriotycznych;
 • promocja własnej twórczości poświęconej tematyce Ojczyźnianej;
 • pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju;
 • upowszechnienie informacji o 81 rocznicy powstania Armii Krajowej.
 1. Kategorie

Kategoria        I –       szkoła podstawowa klasy      II – V              soliści

kategoria         II –      szkoła podstawowa klasy      V – VIII         soliści

kategoria         III –     szkoła ponadpodstawowa                             soliści

kategoria         IV –     szkoła podstawowa klasy      II – V              zespoły

kategoria         V –      szkoła podstawowa klasy V – VIII               zespoły

kategoria         VI –     szkoła ponadpodstawowa                             zespoły

kategoria         VII –    szkoła podstawowa                                       chóry

kategoria         VIII – szkoła ponadpodstawowa                            chóry

 1. Etapy

Konkurs piosenki i pieśni patriotycznej jest dwuetapowy. Zakończenie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się  9 stycznia 2023 podczas koncertu laureatów na scenie
Teatru Muzycznego w Łodzi.

Etap I online

 • warunkiem udziału jest zgłoszenie solisty / zespołu poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na stronie 80AK.pl w terminie do 20.11.2022r
  lub wysłanie emailem na adres: konkurs@srzednicki.org
 • dołączenie do zgłoszenia nagrań trzech utworów w formacie mp3 najlepiej
  o zróżnicowanym charakterze.
 • przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów Konkursu.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE NAGRANIA KONKURSOWEGO:

 • Plik mp3 w nazwie musi zawierać tytuł utworu i wykonawcę/ów.
 • Plik nie może być montowany

Etap II – przesłuchania finałowe –wykonanie

 • lista osób/zespołów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na stronie 80AK.pl w dniu 31 listopada 2022r.
 • uczestnik w trakcie przesłuchań wykonuje dwa utwory trwające w sumie do 7 minut;
 • wykonywane utwory nie muszą być powtórzeniem z etapu pierwszego;
 • utwory mogą być wykonywane z akompaniamentem „na żywo” lub z podkładem muzycznym zawierającym wyłącznie partie instrumentalną;
 • organizator zapewnia na scenie instrument klawiszowy ( pianino cyfrowe) oraz obsługę akustyka.
 • podkłady muzyczne powinny mieć format wav lub mp3
 • rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w Teatrze Muzycznym w Łodzi w dniu 9 stycznia 2022 roku. Laureaci są zobowiązani do uczestnictwa
  w Koncercie Laureatów.
 1. JURY

Uczestników konkursu oceniać będzie Jury zaproszone przez organizatora z pośród pedagogów, muzyków, aktorów, piosenkarzy, przedstawicieli organizatora, sponsorów

Jury brało będzie pod uwagę następujące kryteria:

 • dobór repertuaru do wieku i umiejętności,
 • intonację,
 • walory głosowe,
 • własną interpretację utworu,
 • muzykalność, indywidualność artystyczną
 • ogólny wyraz artystyczny

Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

 1. NAGRODY:
 • każdy uczestnik Konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa w każdej kategorii
 • Jury może przyznać I, II, III miejsca oraz wyróżnienia
 • Jury ma możliwość przyznania „Grand Prix” Konkursu;
 • Jury ma możliwość dowolnego podziału nagród
 • Jury ma możliwość przeniesienia nagród pomiędzy kategoriami
 • nagrody są przewidziane w formie finansowej i rzeczowej.  

9 . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty podróży oraz koszty ubezpieczenia;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań Konkursowych, wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w celach promocyjnych w radiu, telewizji, Internecie  i prasie;
 • Zgłoszenie uczestnictwa do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu
 • Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator;
 • W sprawach spornych dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzygał będzie ostatecznie organizator;
 • W przypadku naruszenia przez uczestnika zasad regulaminu konkursu, organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika;
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie i programie konkursu.