W związku licznymi zapytaniami ze strony Państwa informujemy, że ze względów organizacyjnych oraz licznych błędów (technicznych i formalnych) w nadesłanych materiałach zgłoszeniowych oraz wydłużonym terminie naboru Jury nie dokonywało oceny prezentacji, jedynie kwalifikowało wykonawców do drugiego etapu przesłuchań.

Jury dokona wyłonienia laureatów konkursu wyłącznie na podstawie nadesłanych materiałów wg. kryteriów określonych w regulaminie.

Nie odbędą się przesłuchania bezpośrednie-na żywo.

Ogłoszenie wyników 20 grudnia 2022 w późnych godzinach wieczornych.

Z przyjemnością informujemy , że do drugiego etapu II Wojewódzkiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Nasza radość i duma” z okazji  81 rocznicy utworzenia Armii Krajowej zakwalifikowali się następujący uczestnicy: 

Soliści (alfabetycznie)

 1. Adamczewska Zuzanna
 2. Andrysiewicz Natalia  
 3. Baleja Lena Klasa                
 4. Bara Agata  
 5. Bińkowska Natalia_  
 6. Bugajna Kornelia  
 7. Chrzan Kacper
 8. Chomątek Magdalena  
 9. Cybulska Bianka   
 10. Danielczyk Lena
 11. Fęglerska Zuzanna  
 12. Frączek Kornelia  
 13. Gibała Liwia
 14. Grębosz Gabriela
 15. Grębosz Wiktoria
 16. Hamerska Matylda  
 17. Jakubczak Gabriela    
 18. Janus Agata  
 19. Kaszuba Kamila_.  
 20. Kowalczyk Zuzanna
 21. Kruk Martyna
 22. Kruszyńska Nela   
 23. Kuna Roksana  
 24. Kurowska Zofia
 25. Lewandowska Helena
 26. Madejska Gabriela    
 27. Marczak Gabriela              
 28. Mazur Inez  
 29. Meinchardt Marta  
 30. Mróz Łucja   
 31. Orankiewicz Małgorzata  
 32. Pawlak Wiktoria   
 33. Pawlikowska Julia  
 34. Rybak Zuzanna
 35. Sęk Julia
 36. Sobczak Oliwia
 37. Wieczorek Lena
 38. Wilińska Kornelia  
 39. Wilk Dawid                          
 40. Wiśniewska Weronika
 41. Witkowska Gabriela  
 42. Zalasa Natalia
 43. Zamorowska Zuzanna

Zespoły

 1. Zespół:

Karolina Solis, Wiktoria Szczygielska, Oliwia Knapik, Oliwia Krawczyk, Paulina Olejniczak,-Tannis Nikola Lubaniak, Paulina Jakób

 1. Zespół: Zespół Wokalny Tuzinki
 2. Zespół: Zespół Sikorki  
 3. Zespół: Lena I Zuzanna Pers           
 4. Zespół: Wiktoria I Gabriela Grębosz
 5. Zespół: Natalia Cybulska, Wojciech Bęben, Milena Łakoma
 6. Zespół: Sebastian Gomułka I Ryszard Leśkiewicz
 7. Zespół:

Kacper Kardasiński • Kacper Gorzeń• Jakub Karewicz

Lena Łapińska• Mikołaj Kręgiel• Piotr Majewski• Zuzanna Majewska • Marcel Lisowski• Wiktor Owczarek • Jakub Kościański • Daniel Kościański • Fabian Kościański • Jakub Wzorek • Miłosz Wójtowicz• Wiktoria Wójtowicz• Maksymilian Kuźnicki• Jakub Wybodeł• Kacper Figa• Jan Zawiślak• Juliusz Olejnik • Hubert Kłosowicz• Adam Stępień• Wiktoria Stolf

Chóry.
                   Chór Brawo

Gratulujemy !!!

Wyniki drugiego etapu zostaną ogłoszone 20 grudnia 2022 roku

Organizatorzy

Regulamin II Wojewódzkiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej

„Nasza radość i duma” z okazji 81 rocznicy utworzenia Armii Krajowej

 1. Patronat honorowy nad konkursem objął Łódzki Kurator Oświaty Organizatorzy złożyli wnioski o objęcie patronatem honorowym do: Wiceprezesa Rady Ministrów Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof.  Piotra Glińskiego, Pana Grzegorza Schreibera Marszałka Województwa Łódzkiego, Pana Tobiasza Bocheńskiego Wojewodę Łódzkiego
  , Pana Dariusza Roguta Dyrektora Łódzkiego Oddziału IPN.
 2. Organizator konkursu:

Fundacja imienia Stanisława Pomian-Srzednickiego

Stowarzyszenie „Słowo i muzyka u Jezuitów”

Partnerzy:

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa  Łódzkiego w Łodzi

Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi.

 1. Patronat medialny
 1. Główne cele konkursu
 • wsparcie i promocja uzdolnionych muzycznie młodych wykonawców i umożliwienie im prezentacji umiejętności artystycznych na profesjonalnej scenie (koncert finałowy);
 • wsparcie w kształtowaniu tradycji śpiewu pieśni i piosenek patriotycznych, jako elementu
 • wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży;
 • przywrócenie w zbiorowej pamięci i popularyzacja polskich  piosenek i pieśni
 • patriotycznych;
 • promocja własnej twórczości poświęconej tematyce Ojczyźnianej;
 • pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju;
 • upowszechnienie informacji o 81 rocznicy powstania Armii Krajowej.
 1. Kategorie

Kategoria        I –       szkoła podstawowa klasy      II – V              soliści

kategoria         II –      szkoła podstawowa klasy      V – VIII         soliści

kategoria         III –     szkoła ponadpodstawowa                             soliści

kategoria         IV –     szkoła podstawowa klasy      II – V              zespoły

kategoria         V –      szkoła podstawowa klasy V – VIII               zespoły

kategoria         VI –     szkoła ponadpodstawowa                             zespoły

kategoria         VII –    szkoła podstawowa                                       chóry

kategoria         VIII – szkoła ponadpodstawowa                            chóry

 1. Etapy

Konkurs piosenki i pieśni patriotycznej jest dwuetapowy. Zakończenie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się  9 stycznia 2023 podczas koncertu laureatów na scenie
Teatru Muzycznego w Łodzi.

Etap I online

 • warunkiem udziału jest zgłoszenie solisty / zespołu poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na stronie 80AK.pl w terminie do 20.11.2022r
  lub wysłanie emailem na adres: konkurs@srzednicki.org
 • dołączenie do zgłoszenia nagrań trzech utworów w formacie mp3 najlepiej
  o zróżnicowanym charakterze.
 • przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów Konkursu.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE NAGRANIA KONKURSOWEGO:

 • Plik mp3 w nazwie musi zawierać tytuł utworu i wykonawcę/ów.
 • Plik nie może być montowany

Etap II – przesłuchania finałowe –wykonanie

 • lista osób/zespołów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na stronie 80AK.pl w dniu 31 listopada 2022r.
 • uczestnik w trakcie przesłuchań wykonuje dwa utwory trwające w sumie do 7 minut;
 • wykonywane utwory nie muszą być powtórzeniem z etapu pierwszego;
 • utwory mogą być wykonywane z akompaniamentem „na żywo” lub z podkładem muzycznym zawierającym wyłącznie partie instrumentalną;
 • organizator zapewnia na scenie instrument klawiszowy ( pianino cyfrowe) oraz obsługę akustyka.
 • podkłady muzyczne powinny mieć format wav lub mp3
 • rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w Teatrze Muzycznym w Łodzi w dniu 9 stycznia 2022 roku. Laureaci są zobowiązani do uczestnictwa
  w Koncercie Laureatów.
 1. JURY

Uczestników konkursu oceniać będzie Jury zaproszone przez organizatora z pośród pedagogów, muzyków, aktorów, piosenkarzy, przedstawicieli organizatora, sponsorów

Jury brało będzie pod uwagę następujące kryteria:

 • dobór repertuaru do wieku i umiejętności,
 • intonację,
 • walory głosowe,
 • własną interpretację utworu,
 • muzykalność, indywidualność artystyczną
 • ogólny wyraz artystyczny

Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

 1. NAGRODY:
 • każdy uczestnik Konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa w każdej kategorii
 • Jury może przyznać I, II, III miejsca oraz wyróżnienia
 • Jury ma możliwość przyznania „Grand Prix” Konkursu;
 • Jury ma możliwość dowolnego podziału nagród
 • Jury ma możliwość przeniesienia nagród pomiędzy kategoriami
 • nagrody są przewidziane w formie finansowej i rzeczowej.  

9 . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty podróży oraz koszty ubezpieczenia;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań Konkursowych, wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w celach promocyjnych w radiu, telewizji, Internecie  i prasie;
 • Zgłoszenie uczestnictwa do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu
 • Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator;
 • W sprawach spornych dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzygał będzie ostatecznie organizator;
 • W przypadku naruszenia przez uczestnika zasad regulaminu konkursu, organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika;
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie i programie konkursu.