Soliści:

Grand Prix – Wiktoria Jaworska – opiekun- Piotr Wasilewski

Opiekun: Piotr Wasilewski

Instytucja delegująca II LO Tomaszów Mazowiecki;

Miejsca I

kategoria I  – szkoła podstawowa klasy I-IV – soliści –  Gabriela Madejska –opiekun- Beata Pakuła Madejska Gabriela Opiekun: Beata Pakuła Instytucja delegująca SP w Sadkowicach

kategoria II – szkoła podstawowa klasy V-VIII – soliści– Lena Wieczorek     – opiekun- Katarzyna Zając – Caban Wieczorek Lena Opiekun: Katarzyna Zając-Caban Instytucja delegująca MSK Dom Kultury 502 w Łodzi

kategoria III – szkoła ponadpodstawowa – soliści – Kinga Kurek
Instytucja delegująca ZSP w Wieruszowie

Miejsca II

kategoria I – szkoła podstawowa klasy I-IV – soliści –  Maja Chyb – opiekun – Agnieszka BrajerInstytucja delegująca ZSP Tomaszów Mazowiecki

kategoria II – szkoła podstawowa klasy V-VIII – soliści– Maja Tartanus     – opiekun – Irena Góraj

Tartanus Maja Opiekun: Irena Góraj Instytucja delegująca SP Nr.4 w Skierniewicach

kategoria III – szkoła ponadpodstawowa – soliści–Weronika Warchoł – opiekun- Katarzyna Zając – Caban

Warchoł Weronika Opiekun: Katarzyna Zając-Caban Instytucja delegująca ZSM w Łodzi ul. Rojna 20

Miejsca III

kategoria I – szkoła podstawowa klasy I-IV – soliści –  Nela Kruszyńska          – opiekun – Jolanta Piasta Kruszyńska Nela Opiekun: Jolanta Piasta Instytucja delegująca Szk. Przed. w Łękawie

kategoria II – szkoła podstawowa klasy V-VIII – soliści – Nika Plucińska              – opiekun – Irena Góraj

Plucińska Nika Opiekun: Irena Góraj Instytucja delegująca SP Nr.4 w Skierniewicach

kategoria III – szkoła ponadpodstawowa – soliści– Zofia Kurowska -opiekun-  Agnieszka Battelli Kurowska Zofia Opiekun: Agnieszka Battelli Instytucja delegująca F.S.P.S w Łodzi

Wyróżnienie:

Soliści

Zofia Kozłowska – opiekun – Katarzyna Zając – Caban

Instytucja delegująca ZSM w Łodzi ul. Rojna 20

Pianistka akompaniator – Monika Rybak

Zespoły:

kategoria IV – szkoła podstawowa klasy I-IV – zespoły
Zespół ZACHORZOWSKIE NUTKI

opiekun Katarzyna Mendracka

Instytucja delegująca Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie

kategoria V – szkoła podstawowa klasy V-VIII

I miejsce – nie przyznane

II miejsce – Zespół wokalno -instrumentalny ze Szkoły

Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy
opiekun – Anna Pietrasik

III miejsce- Zespół ze Szkoły Podstawowej nr.6 Jana Kochanowskiego w Zgierzu
opiekun – Katarzyna Szczepańska

kategoria VI – szkoła ponadpodstawowa – zespoły,

Wyróżnienie  – Zespół ,, Kreatywne” – Zespół Szkół
Powiatowych w Drzewicy
Opiekun – Anna Pietrasik 

Koncert Laureatów ,,Nasza radość i Duma’’ 
Scenariusz, reżyseria: Agnieszka Battelli
Kierownik artystyczny: Agnieszka Battelli
Realizacja dźwięku: Studio Sonar
Prezentacja multimedialna: Jan Królikowski

Prowadzenie koncertu:
Agnieszka Battelli i o.Józef Łągwa

Technika sceniczna, obsługa sceny, inspicjent , służby porządkowe, bileterzy, szatnie Teatr Muzyczny w Łodzi
Organizacja wystawy sztalugowej ,,Laurka dla AK-owca:
Grażyna Śniatkiewicz, Jan Bocian, Jerzy Chojnowski,
Andrzej Korytkowski, Jan Królikowski

Regulamin I Wojewódzkiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej
„Nasza radość i duma” z okazji 80 rocznicy powstania Armii Krajowej

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady Konkursu  pn. „Nasza Radość i Duma” 
2. Organizatorem Konkursu jest Społeczny Komitet Obchodów 80. Rocznicy Utworzenia Armii Krajowej, o którym mowa na stronie www.80ak.pl (dalej „Organizator”)
3. Współorganizatorem jest  Stowarzyszenie „Słowo i muzyka u Jezuitów” we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli oraz Zespołem Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi.

§ 2 Adresat konkursu

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego. Konkurs dla  dzieci w wieku przedszkolnym ma odrębny regulamin. 

§ 3 Główne cele

 1. Wsparcie i promocja uzdolnionych muzycznie młodych wykonawców i umożliwienie im prezentacji umiejętności artystycznych na profesjonalnej scenie (koncert finałowy);
 2. Wsparcie w kształtowaniu tradycji śpiewu pieśni i piosenek patriotycznych, jako elementu wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży;
 3. Przywrócenie w zbiorowej pamięci i popularyzacja polskich piosenek i pieśni patriotycznych;
 4. Promocja twórczości poświęconej tematyce ojczyźnianej;
 5. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa poprzednich pokoleń;
 6. Upowszechnienie informacji o 80 rocznicy powstania Armii Krajowej.

§ 5 Kategorie konkursowe.

Kategorie:
kategoria I  – szkoła podstawowa klasy I-IV – soliści,
kategoria II – szkoła podstawowa klasy V-VIII – soliści,
kategoria III – szkoła ponadpodstawowa – soliści,
kategoria IV – szkoła podstawowa klasy I-IV – zespoły,
kategoria V – szkoła podstawowa klasy V-VIII – zespoły,
kategoria VI – szkoła ponadpodstawowa – zespoły,
kategoria VII – szkoła podstawowa – chóry,
kategoria VIII – szkoła ponadpodstawowa – chóry.

§ 6 Przebieg konkursu

Konkurs  jest dwuetapowy. Zakończenie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się na koncercie laureatów na scenie Teatru Muzycznego w Łodzi. Przewidziane są występy pokonkursowe.

Etap I online

 1. warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie solisty / zespołu / chóru poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego https://80ak.pl/zgloszenie-nasza-radosc-i-duma/ i przesłanie organizatorom w terminie do 30.11.2021r. 10 grudnia 2021
 2. dołączenie do Formularza linku do nagrań wideo dwóch utworów, najlepiej o zróżnicowanym charakterze, umieszczonych w prywatnym kanale YouTube; 
 3. przesłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów konkursu. Pobierz wzór zgód https://80ak.pl/nasza_zgody
 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NAGRANIA KONKURSOWEGO: 
  1. wygenerowane linki do filmu należy wkleić w wyznaczonym polu Formularza zgłoszeniowego; 
  2. opis filmu zamieszczonego na YouTube musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika/nazwę zespołu, kategorię, tytuł wykonywanego utworu oraz nazwę instytucji delegującej; 
  3. pojedynczy film konkursowy musi być nakręcony poziomo, w postaci jednego ujęcia bez montażu audio-video, czy jakiejkolwiek post-produkcji; 
  4. filmy konkursowe mogą być nagrane powszechnie dostępnym sprzętem np. telefon, tablet, kamera, aparat itp; 

Etap II – przesłuchania finałowe – wykonanie

 1. lista osób/zespołów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na stronie https://80ak.pl w dniu 5 grudnia 2021r. 13 grudnia 2021
 2. harmonogram i miejsce przesłuchań zostanie udostępnione zakwalifikowanym uczestnikom w wiadomości mailowej.
 3. uczestnik w trakcie przesłuchań wykonuje jeden utwór trwający do 5 minut;
 4. Uczestnik, może wykonać inny utwór, aniżeli przesłany w ramach etapu I;
 5. utwór może być wykonywany z akompaniamentem „na żywo” lub w postaci podkładu muzycznego zawierającego wyłącznie partie instrumentalną;
 6. organizator zapewnia na scenie instrument klawiszowy (pianino cyfrowe) oraz obsługę akustyka.
 7. podkłady muzyczne powinny mieć format wav lub mp3;
 8. rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w Teatrze Muzycznym w Łodzi
  w Łodzi w … dniu miesiąca stycznia 2022 r. . Laureaci są zobowiązani do uczestnictwa w Koncercie Laureatów.

§ 7 Jury i ocena konkursowa 

Uczestników Konkursu oceniać będzie Jury zaproszone przez organizatora spośród pedagogów, muzyków, aktorów, piosenkarzy, przedstawicieli organizatora, sponsorów konkursu;
Jury brało będzie pod uwagę następujące kryteria:

 • dobór repertuaru do wieku i umiejętności,
 • intonację,
 • walory głosowe,
 • własną interpretację utworu,
 • muzykalność, indywidualność artystyczną,
 • ogólny wyraz artystyczny.

Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

§ 8 Nagrody

 1. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa,
 2. Jeden Opiekun otrzyma certyfikat, 
 3. W każdej kategorii Jury może przyznać I, II, III miejsca oraz wyróżnienia,
 4. Jury ma możliwość przyznania „Grand Prix” Konkursu,
 5. Jury ma możliwość dowolnego podziału nagród,
 6. Jury ma możliwość przeniesienia nagród pomiędzy kategoriami,
 7. nagrody są przewidziane w formie finansowej i rzeczowej.

§ 9 Postanowienia Końcowe

 

 1. Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty podróży, a także koszty ubezpieczenia;
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań konkursowych, wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w celach promocyjnych w radiu, telewizji, Internecie i prasie;
 3. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu;
 4. Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator. Organizator rozstrzygał będzie również kwestie sporne związane z interpretacją niniejszego regulaminu.
 5. W przypadku naruszenia przez uczestnika zasad regulaminu konkursu organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika;
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie i programie konkursu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.